Geçici Teminat

Nisan 9, 2021

İhalenin İptaliyle Sınırlı İnceleme Sırasında İsteklinin Geçici Teminat Mektubunun Var Olup Olmadığının Sorgulanması

İdarenin ihaleyi iptal incelemesi yaparken geçici teminatın varlığını sorgulaması - ihale danışmanı - ihale danışmanlığı