Geçici Teminat Mektubundaki Haczedilemez İbaresi

Nisan 16, 2021

Geçici Teminat Mektubunda Haczedilemez İbaresinin Bulunmaması Esasa Etkili Bir Eksiklik Değildir

Geçici teminat mektubundaki haczedilemez ibaresinin esasa etkili bir eksiklik olmadığı