doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmadığı

Ekim 14, 2019

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci Maddesine Göre Doğrudan Temin Yönteminin Bir İhale Usulü Olmadığı – Sayıştay Kararı

Araç Kiralama Hizmet Alımı … Araştırma Merkezi, … Enstitüsü, … Araştırma Merkezi, … İdare Enstitüsü muhasebe birimlerinde yapılan araç kiralama hizmet alımlarında ilgili mevzuata aykırı olarak […]