sözleşme tasarısındaki hukuka aykırılık

Ocak 14, 2020

Dokümanının Parçası Olan Sözleşme Tasarısında Mevzuata Aykırı Hususların Tespit Edilmesi Hâlinde, Anılan Aykırılıkların Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İşlem Tesis Edilmesi Gerekmekte Olduğu

Karar No              : 2017/MK-313 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/542261 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Yakası 6. Ve 7. Bölge Bakım, Onarım, Araç Ve Personel Hizmet Alımı” İhalesi KURUM […]