Hizmet Alım İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Mayıs 23, 2022
cezalar,aykırılık halleri ve sözleşmenin feshi

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı