rekabet ilkesi

Eylül 14, 2021

İsteklinin Teklif Yapısı İle Yaklaşık Maliyet Arasında Yüzde 90 İla 110 Arasında Uyumluluk Olması Halinde Puan Alınacağına Dair Düzenlemesi Rekabet İlkesine Aykırlık Taşımamaktadır

isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet arasında yüzde doksan ila yüz on arasında uyumluluk olması halinde puan alıncağına dair düzenlemesi rekabet ilkesine aykırılık taşımamaktadır
Kasım 5, 2019

Özmal Şartı – Yeterlik Kriteri – Rekabet İlkesi

Karar No              : 2019/MK-306 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/186766 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Personel Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Havaalanı İşletme ve Havacılık […]
Temmuz 24, 2019

Kamu İhale Hukukunun Temel İlkeleri

Kamu ihtiyaçlarını karşılamak sorumluluğu taşıyan idareler mal, hizmet ve yapım işlerini ihale etmek suretiyle hareket ederler. Temel saik, uygun zamanda, makul fiyat karşılığında ve talep edilen […]