ihale dokümanına aykırılık gerekçesiyle reddedilen kararın tekliflerin değerlendirme aşamasına ilişkin olduğu

Ekim 25, 2019

“İhale Dokümanının İlgili Yönetmeliğe Aykırı Olduğu Dolayısıyla Doküman Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği” İddiası İhale Dokümanına Değil Tekliflerin Değerlendirme Aşamasına İlişkindir

Karar No              : 2019/MK-303 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/200840 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Medikal Ürün Ve Hasta Yatağı Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Pendik Belediye […]