rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış