Temmuz 25, 2022
Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

İhale Konusu Benzer İş Tanımında Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

İhale Konusu İşin Araç Kiralama İşi Olduğu Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası
Mayıs 24, 2022
benzer iş

Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Oranı yüzde 40'dan Az Olmamalıdır.
Ekim 14, 2021

İş Deneyim Belgesinin Sağlaması Gereken Asgari Tutarı Sağlamadığı Ve Mevzuatta Belirtilen Şekilde Düzenlenmediği İddiası

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu tutarın benzer işe ilişkin iş deneyiminin asgari tutarı karşıladığı anlaşılmaktadır.