ihale danışman

Ocak 1, 2020

Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir.

10. Hukuk Dairesi         2019/3523 E.  ,  2019/7092 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi No : 2014/53-2018/126 Dava, ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir. Mahkeme, uyulan bozma ilamı […]