başvurunun ehliyet yönünden reddi

Ekim 31, 2019

Başvurunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması – Danıştay Kararı – İhale Danışmanı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/3412 E.  ,  2016/3630 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/3412 […]