başvurunun ehliyet yönünden reddi

Haziran 11, 2021

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddi Ve Dava Dışı Şirket Tarafından Şikâyet Başvurusunda Bulunulması

itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddi ve dava dışı şirket tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması
Ekim 31, 2019

Başvurunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması – Danıştay Kararı – İhale Danışmanı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/3412 E.  ,  2016/3630 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/3412 […]