aşırı düşük savunma hazırlama

Eylül 12, 2019

İtirazen Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-943 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/326895 İhale Kayıt Numaralı “48 Araç ile 36 Ay Boyunca 2’nci Bölgede Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Eylül 9, 2019

Aşırı Düşük Savunmasında Fiyat Teklifi Alınan Firmanın Oda Kaydının Bulunmamasının Tek Başına Teklife Konu Alanda Faaliyet Göstermediği Anlamına Gelmediği

T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2016/2454 Karar No:2016/3286 Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Müdahil (Davalı Yanında) : […]