İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliği

Haziran 10, 2022
İhale dosyasında Sigorta Türleri ile Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi

İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası