maliyet satış tutarı tespit tutanağında geçici vergi beyanname dönemine ilişkin bilginin yer almaması

Ağustos 6, 2019

Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ekinde Yer Alan İmza Sirküsü Eksikliğinin Sonradan Da Tamamlanabilir Nitelikte Olduğu – İhale Danışmanlığı

Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında Geçici Vergi Beyanname Dönemine İlişkin Bilginin Yer Almaması – Meslek Mensubunun Faaliyet Belgesi Eksikliğinin Tereddüt Hasıl Olduğunda İlgili Kişinin Üye Olduğu Odadan […]