analiz formatı

Ağustos 21, 2021

Analiz Girdisinin İdarece Verilen Analiz Formatına Uygun Olarak Açıklanıp Açıklanmadığı Ve Bu Formatta Belirtilen Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Anlaşılamadığı Durumlarda Fiyat Teklifleri Tutarlı Olamaz

analiz girdisinin idarece verilen analiz formatına uygun olarak açıklanıp açıklanmadığında ve idare tarafından verilen analiz formatında ifade edilen teknik özelliklere sahip olup olmadığı tespit edilemediğinde verilen fiyat teklifleri tutarlı olamaz
Ağustos 13, 2021

İdare Tarafından Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İsteklilere Gönderilen Ve İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenmiş Teknik Özelliklerin Ve İsteklilere Verilen Analiz Formatlarında Yer Alan Miktarların İsteklilerce Değiştirilemeyeceği

analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarıının kabul edilemeyeceği açıktır