TS13075 Belgesi

Şubat 18, 2022

TS 13075 Belgesi Farklı Bölgedeki Bir İşletmeden Alınabilir Mi?

TS 13075 hizmet yeterlilik belgesinin Uşak il sınırları içeresindeki mutfak için alınması gerektiğinin belirtilmediği ve Teknik Şartname’nin 6.4’üncü maddesiyle ilçe sınırları içerisinde tesisi bulunmayan yüklenicinin istenen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açabileceği veya kiralayabileceği belirtilerek il dışından isteklilerin de ihaleye katılmasının önünün açıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.