İtirazen Şikayet Başvuru Süresi

Eylül 22, 2021

İhale Sürecinde Yeni Hukuki Durum Oluşturan Bir İşlem Olursa Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvuru Süresi Bu Duruma Göre Belirlenir

İhale sürecinde yeni bir hukuki durum meydana geldiğinde başvuruya konu edilebilecek işlemi öğrenen ilgililer bu tarihten itibaren öngörülen sürede idareye başvurabilirler.