itirazen şikayette ileri sürülen iddiaların geniş kapsamlı değerlendirilmesi gerektiği

Şubat 24, 2020

İtirazen Şikâyet Başvurularında İleri Sürülen İddiaların Somutluğu Açısından Konunun Geniş Yorumlanması Gerekmektedir – Danıştay Kararı

Karar No              : 2020/MK-31 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/46017 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/46017 […]