İhalede İstekli Olmak

Ekim 4, 2021

İsteklilerin İhaleye Teklif Vermeleri Faaliyet Alanıyla Sınırlandırılamaz

İhalede ‘istekli olabilecek’ tanımı, ilan-dökümana dair şikayet-itirazen şikayet başvurularını sınırlamak için olup, istekli olmaya dair bir sınırlaması yoktur.