İsteklilerin İhaleye Teklif Vermeleri Faaliyet Alanıyla Sınırlandırılamaz