vergi usul kanunu genel tebliği

Ağustos 3, 2019

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 508)

Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve […]