uygulama yılı birim fiyatlarının tespiti

Ocak 22, 2020

Sözleşme Birim Fiyatları Hangi Usulle Tespit Edilmişse, Fiyat Farkına Esas Uygulama Yılı Fiyatlarının Da Aynı Usule Göre Tespit Edilmesi Gerekir – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  4 Karar No              209 İlam No                413 Tutanak Tarihi   5.12.2019 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. […]