standart form – KIK030.0/H belgesi

Haziran 23, 2021

Teklif Dosyasında “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” Başlıklı Standart Form – KIK030.0/H Belgesi İle Sunulmayacak Belgeler Tablosunun Sunulmayıp, Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin ve İmza Sirkülerinin Sunulması

teklif dosyasında “tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge” başlıklı standart form - KIK030.0/H belgesi ile sunulmayacak belgeler tablosunun sunulmayıp, tüzel kişiliğe ait ticaret sicil gazetesi bilgilerinin ve imza sirkülerinin sunulması