pay defterine ilişkin bilgi sunulmaması

Ağustos 10, 2021
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı

yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısımlarında, ortaklara ait kimlik bilgilerinin, bu bilgilere ilişkin ticaret gazetesinin, yöneticilere ait bilgilerin, bu bilgilere ilişkin ticaret gazetelerinin beyan edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık bilgilerine yer verilmiş olmasına karsın yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmaması