Poliçe Sigorta Yükümlülüğü

Ekim 1, 2021
Bütçe Eğitimi

Birden Fazla Yıla Yayılan İhale Konusu İşlerde Sigorta Bedeli Tüm Yılları Kapsayacak Şekilde Teklif Fiyata Dahil Edilmeli Midir?

Poliçe sigorta yükümlülüğünün sözleşme süresince devam edeceği düşünülerek düzenlenmesi gerekirken bir kısmını kapsayacak şekilde düzenlenmesi istekliler nezdinde çelişki oluşturabilir.