bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

Nisan 21, 2020

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Kanun koyucunun, idareye kanun kapsamında belirli yetkiler verirken veya belirli sınırlar koyarken seçim serbestisi vermesine “takdir yetkisi” denilmektedir. Kamu ihale hukukunda da kanun koyucu idarelere bazı […]