İşçilik Hesabı

Haziran 17, 2022
İşin Başlangıç Tarihine Dair Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda Çelişki Bulunması Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabilir

İhale Konusu İşin Başlangıç Tarihine İlişkin Şartname ve Sözleşme Tasarısında Çelişki Bulunduğu ve Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabileceği İddiası

İhale konusu işin başlangıç tarihine ilişkin şartname ve sözleşme tasarısında çelişki bulunduğu ve farklı işçilik hesaplamalarına neden olabileceği iddiası