numune değerlendirme tespiti

Haziran 6, 2022
idarenin numune değerlendirmesi

Şartnamede İstenen Özelliklerin Uygunluğunun Numune Değerlendirme Tespiti Neticesinde Alınan Kararlara İlişkin Takdir Yetkisi İdareye Aittir

Şartnamede İstenen Özelliklerin Uygunluğunun Numune Değerlendirme Tespiti Neticesinde Alınan Kararlara İlişkin Takdir Yetkisi İdareye Aittir