Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Mayıs 23, 2022
kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ