Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ