Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

cezalar,aykırılık halleri ve sözleşmenin feshi
Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı
Mayıs 23, 2022
benzer iş
Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası
Mayıs 24, 2022