idareye şikayet başvurusu

Eylül 13, 2021

Şikâyete Yol Açan Durumun Farkına Varıldığı Tarihi İzleyen On Gün İçinde İdareye Şikâyet Başvurusunda Bulunulması Gerekir

şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekir