Ağustos 7, 2021

İhale Üzerinde Bırakılan Şirketlerin Oluşturduğu İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Pay Defterinin Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı

ihale üzerinde bırakılan şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı tarafından pay defterinin sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmadığı, idarece gerekli görülürse, ortaklık bilgilerine EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulanarak kolayca ulaşılabileceği
Ağustos 5, 2021

Pay Defterinin Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı

pay defterinin sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmaması
Haziran 28, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicil Gazetelerinin Bilgisine Yer Verilmiş Olmasına Karşın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olması

yeterlik bilgileri tablosunda ticaret sicil gazetelerinin bilgisine yer verilmiş olmasına karşın yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olması