Aslı İdarece Görülmüştür Şerhi

Mart 9, 2022

İsteklinin Sunması Gereken Belgeleri Usüle Uygun Olarak Sunmadığı İddiası

"Aslı idarece görülmüştür" şerhi bulunan suretler belge aslı gibi değerlendirildiği ve istekli belgeleri bu şerhle sunduğu için,belgeler usüle uygun bulunmuştur