şikayet başvurusuna yetkili olunduğuna dair imza sirküleri

Ocak 18, 2020

Şikayet Başvurusunda Yeni İmza Sirkülerinin Sunulmadığından Bahisle Şikayet Başvurusunun Usulden Reddedildiği Ve İddiaların İncelenmediği – Hak Arama Hürriyeti

Karar No              : 2020/MK-2 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/45311 İhale Kayıt Numaralı “D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı (Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Yolu) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, […]