tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında yönetmelik

Kasım 19, 2019

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici hüküm GEÇİCİ MADDE 2 – (1) […]