fiyat teklifi

Ağustos 21, 2021

Analiz Girdisinin İdarece Verilen Analiz Formatına Uygun Olarak Açıklanıp Açıklanmadığı Ve Bu Formatta Belirtilen Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Anlaşılamadığı Durumlarda Fiyat Teklifleri Tutarlı Olamaz

analiz girdisinin idarece verilen analiz formatına uygun olarak açıklanıp açıklanmadığında ve idare tarafından verilen analiz formatında ifade edilen teknik özelliklere sahip olup olmadığı tespit edilemediğinde verilen fiyat teklifleri tutarlı olamaz