2022 parasal SINIRLAR

Ocak 20, 2022

2022 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar

20 ocak 2022 perşembe tarihli ve 31725 sayılı resmî gazetede yayınlanan 2022 yılı eşik değerler ve parasal sınırlara dair kamu ihale tebliği (Tebliğ No: 2022/1)