İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli

Eylül 29, 2021

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Ödenmesi İçin Dava Dilekçesi Sonrasında Davacıya Süre Verilmesi Gerekir

Dava dilekçesi ile birlikte sunulması beklenemeyecek olan itirazen şikâyet başvurusu bedelini Kurum hesaplarına yatırmak ve başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeleri sunmak üzere davalı idarece davacıya süre verilmesi gerekir.