geçici kabul sonrası deprem hasarı

Ocak 13, 2020

Geçici Kabul Sonrası Meydana Gelen Deprem Hasarının Taraflardan Hangisince Karşılanacağı

11. Hukuk Dairesi         2018/999 E.  ,  2019/5790 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen […]