Başvurunun Şekil Yönünden Reddi

Ekim 5, 2021

Kamu İhale Kurumunun İhale Başvurularını Şekil Yönünden Reddetmeden Önce İnternet Sitesinde Söz Konusu Eksikliği Duyurma Yükümlülüğü Vardır

Kamu ihale kurumu,ihale başvurusundaki şekil eksikliğini internet sayfasında duyurması gerekirken,bu eksiklik ilan edilmeden,başvuruyu şekil yönünden reddedemez