ayrılan kamu görevlisinin sadece daha önce çalıştığı bölge müdürlüğünün ihalelerine iştirak edemeyeceği

Aralık 31, 2019

Ayrılan Kamu Görevlisinin Yalnızca Daha Önce Görev Yaptığı Bölge Müdürlüğünün İhalelerine İştirak Edemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-508 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) Ve […]