hukuki hizmetleri

Mayıs 17, 2019

Hukuki Görüş Hazırlanması Hizmetleri

Günümüzde İhale mevzuatının gerek kanun koyucu gerekse düzenleyici ve denetleyici kurum olan Kamu İhale Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı düzenlemeler ile karmaşık bir hal aldığı açıktır. Soyut […]