mahkemenin karar vermesi gereken hususta bilirkişiye başvurulamayacağı

Mart 18, 2020

İddialar Yönünden Yukarıda Yer Verilen Mevzuattaki Düzenlemeler Uyarınca Mahkemece Değerlendirme Yapılacağı Bu Sebeple Davacı Şirketin Söz Konusu İddiası Yönünden Bilimsel Ve Teknik Görüşe Başvurulmasına Gerek Olmadığı

Karar No              : 2017/MK-373 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/133690 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Dgkç Santralı (A) İşletme Müdürlüğü, V942 Gaz Türbinlerine Ait Rotor Ve Stator Kanatları İle […]