yeterlik kriteri

Ağustos 10, 2022
Yeterlik Kriteri Olan Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
Temmuz 1, 2022
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçlar Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır
Eylül 9, 2021

İstekliler İhale Dokümanında Belirlenen Yeterlik Kriterini Karşılayamazsa İhale İptal Edilebilir

ihale dökümanında belirlenen yeterlk kriterinin istekliler tarafından karşılanmasına yönelik imansızlıklar bulunması nedeniyle ihale iptal edilebilir
Haziran 17, 2021

İdari Şartnamenin 7.1. Maddesinde İstenilen Yeterlik Kriterlerinden 2015/17 Sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” Konulu Genelge’nin 4.7. Maddesi (c) Bendinde İstenilen Belgenin İhale Dosyasıyla Sunulmaması

idari şartnamenin 7.1. maddesinde istenilen yeterlik kriterlerinden 2015/17 sayılı "sağlık bilgi sistemleri uygulamaları" konulu genelge'nin 4.7. maddesi (c) bendinde istenilen belgenin ihale dosyasıyla sunulmaması