itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddi

Eylül 17, 2021

Mahkemece Tevdi Edilen Dosya Nedeniyle Başvuru Ücreti Ve Belgeler İçin Ek Süre Verilmesi Gerekir

idarenin gönderdiği karar bildiriminde itirazen şikayet başvurusu için süre verilmediyse, yapılan başvuru süre yönünden reddedilemez.
Ocak 11, 2020

İtirazen Şikayet Başvurusunda Süre – Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-361 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/16802 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya-Simav-Demirci Ayr. Yolunun (Kütahya-Afyon) Ayr.-Gediz Yolu Km:0+000-10+500 Bölünmüş Yol Üst Yapı (Bsk), Km:10+500-45+600 Arası Toprak […]