karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik

Kasım 15, 2019

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n) ve (ö) bentlerinde yer alan “Maliye Bakanlığı” […]