fazla ödemeye ilişkin sayıştay kararı

Nisan 12, 2020

Fazla Ödeme – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              712 İlam No                47 Tutanak Tarihi   24.12.2019 Fazla Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından … Tesislerinde […]