idarenin isteklilerin terör örgütüne iltisaklı irtibatlı olup olmadığını araştırmak zorunluluğu

Aralık 24, 2019

4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin (G) Bendi Gereğince Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir İstekli Hakkında Terör Örgütleriyle İltisaklı Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılmasının Devletin Güvenliği Ve Kamu Yararı Açısından Gerekli Olduğu

Karar No              : 2019/MK-343 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/309488 İhale Kayıt Numaralı “El Terminali İle Sayaç Endeksi Tespiti Ve Fatura Basımı Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]