şirket ortağının tc kimlik numarasının olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte değildir

Şubat 1, 2020

Davacı Şirketin Ortaklarından Birinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-20 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/340370 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul 2000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gençlik ve […]