sayıştay kararı

Ocak 22, 2020

Sözleşme Birim Fiyatları Hangi Usulle Tespit Edilmişse, Fiyat Farkına Esas Uygulama Yılı Fiyatlarının Da Aynı Usule Göre Tespit Edilmesi Gerekir – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  4 Karar No              209 İlam No                413 Tutanak Tarihi   5.12.2019 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar HATALI BİRİM FİYAT …………. A. Ş. […]
Aralık 10, 2019

Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme Kapsamında Fen Ve Sanat Kuralları Ve İşin Tekniği Gereği Yapılması Zorunlu Olan İmalat İçin İş Artışı Kapsamında Ödeme Yapılması Mümkün Değildir – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü          Yüksek Öğretim Kurumları Yılı          2018 Dairesi  4 Karar No              202 İlam No                3 Tutanak Tarihi   17.10.2019 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar […]
Ekim 14, 2019

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci Maddesine Göre Doğrudan Temin Yönteminin Bir İhale Usulü Olmadığı – Sayıştay Kararı

Araç Kiralama Hizmet Alımı … Araştırma Merkezi, … Enstitüsü, … Araştırma Merkezi, … İdare Enstitüsü muhasebe birimlerinde yapılan araç kiralama hizmet alımlarında ilgili mevzuata aykırı olarak […]